Home :: Grow Systems / Mediums :: Grow Mediums :: Rockwool / Hydroponics

Rockwool / Hydroponics

Products

Grodan AO36/40 98cell sheet
AO 36/40 (1.5? plugs) 98/sheet

Cube size = 1.4" sq. x H 1.57"
CA$13.99 (USD $9.79)
Qty
Grodan MM40/40 45pack
Grodan MM 40/40 1.5" Starter Cubes 45pack
Cube Size = 1.57" sq. x H 1.57"
CA$9.99 (USD $6.99)
Qty
Grodan Rockwool Cubes
Grodan Rockwool Cubes
CA$5.99 (USD $4.19)
Qty